• Deutche
  -------------

 • Kontakt: 01/ 290 20 30
  brankovic.gradnja.zg@gmail.com

Awesome Image

HIDROIZOLACIJA KUPAONICE

 

Hidroizolacija kupaona, WC i kuhinja bitna je radi sprječavanja prodora vode i vlage u podove i zidove našeg doma. Na taj način onemogućavamo oštećenje građevine i čuvamo njen estetski izgled. Najbolji način spriječavanje prodora vode u estrih i zidove je ugradnja hidroizolacije ispod završne obloge, i to najčešće obloge od keramike.

Kod ovakvog oblika izolacije koristimo hidroizolacijske premaze na koje se direktno lijepi završna obloga. Hidroizolacija kupaonica

Postupak:

 1. 1.) PRIPREMA PODLOGE
 2. Pažljivo čišćenje površine od svakog ostatka prašine ulja i masnoće i drugog materijala koji može ugroziti prionjivost hidroizolacije
 3. 2.) BRTVLJENJE SPOJEVA
 4. na dilatacijama i između horizontalnih i vertikalnih površina Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM na svim dilatacijama te spojevima pod-zid i zid-zid (oko kada). Dilatacijske trake se trebaju međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s fleksibilnim hidroizolacijskim premazom Akwalastik 5.0 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini.
 5. 3.) POSTAVLJANJE HIDOIZOLACIJSKOG SUSTAVA
 6. Nabava i postavljanje dvokomponentne fleksibilne polimercementne hidroizolacije Akwalastik 5.0 na horizontalne i vertikalne površine.
  Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom, valjkom ili četkom u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm u razmacima od najmanje 8 sati. 
 7. 4.) POSTAVLJANJE KERAMIKE
 8. Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s odgovarajućim ljepilom za keramiku (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti), klase C1 ili C2.

Pojam hidroizolacije je relativno širok. U osnovi predstavlja različite tehničke postupke kojima štitimo sve one dijelove objekta ili zgrade koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vode ili vlage, bez obzira na njihov izvor.