• Deutche
  -------------

 • Kontakt: 01/ 290 20 30
  brankovic.gradnja.zg@gmail.com

Awesome Image

3D VIZUALIZACIJA PROSTORA

 

Koristeći aktualne oblike umjetničkog software-a sposobni smo producirati pokretnu grafiku i dizajn kojima se omogućuje potpuno istraživanje modela 3D te kreirati enormno velik vizualni učinak i njegovo razumijevanje.

Putem 3D vizualizacije možemo vizualizirati nemoguće i stvoriti sve što se može zamisliti. Kako bi cijeli posao uspješno obavili kontinuirano slijedimo najvišu razinu kvalitete i usluge prema našim klijentima te na taj način razvijamo dugoročnu poslovnu suradnju.

Karakteristike 3D vizualizacije:

  1. * Optimalni nacrt postavljanja sanitarnih elemenata, kojeg možete odraditi zajedno sa kupcem.
  2. * Olakšana priprema na početak radova (ispis spiska komada upotrebljenih pločica i sanitarnih objekta kao i tlocrta sa mjerama i nacrta polaganja).
  3. * Brze i efikasne konzultacije
  4. * Virtualna šetnja kupaonicom
  5. * Individualne konzultacije i ujedno optimizacija načina polaganja pločica
  6. * Lakša komunikacija sa majstorima. Nema više pitanja gdje i kako položiti pločice, gdje se režu.
  7. * Kupac brže odlučuje.
  8. * Visoka identifikacija  kupca sa izabranim pločicama i sanitarnim objektima.
  9. * Kupac odlučuje sa uvjerenjem u pravu odluku
  10. * Kupac može ponijeti svoju kupaonicu kući zahvaljujući brojnim mogućim ispima.

Našu smo poslovnu filozofiju utemeljili na vjerovanju da se izvrstan dizajn interijera može jedino realizirati kroz jasno razumijevanje i detaljno razvijeni osjećaj nekonvencionalnih trendova. To rezultira bezvremenskim dizajnom i vodi postizanju dobro balansiranog stila.